ಭೃಂಗದ ಬೆನ್ನೇರಿ ಬಂತು ಕಲ್ಪನಾ ವಿಲಾಸ

ಈ ಹಾಡಿನ ಸಾಲುಗಳು ನನಗೆ ಪರಿಚಯವಾದದ್ದು ಜಯನಗರ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ. ಭೃಂಗದ ಬೆನ್ನೇರಿ ಬಂತು ಕಲ್ಪನಾ ವಿಲಾಸ. ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ, ಕನಸು ಕಾಣುವ ಹುಡುಗಿ. ಆಕೆಯ ಗಂಡನನ್ನು ಬೈದು ಅಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ..ಅತ್ವಾ ಆ ರೀತಿ ಏನೋ ಇರತ್ತೆ…ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಮಾಗಮವಾಗುತ್ತದೆ…

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to ಭೃಂಗದ ಬೆನ್ನೇರಿ ಬಂತು ಕಲ್ಪನಾ ವಿಲಾಸ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s