Monthly Archives: ಆಗಷ್ಟ್ 2010

ಪಲವುಂ ಪಳ್ಳ ಸಮುದ್ರವೈ

ಕೆಲವಂ ಬಲ್ಲವರಿಂದ ಕಲ್ತು ಕೆಲವಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂಗಳಂ ಕೇಳುತಂ | ಕೆಲವಂ ಮಾಳ್ಪವರಿಂದ ಕಂಡು ಕೆಲವಂ ಸುಜ್ಞಾನದಿಂ ನೋಡುತಂ || ಕೆಲವಂ ಸಜ್ಜನಸಂಗದಿಂದಲರಿಯಲ್ ಸರ್ವಜ್ಞನಪ್ಪಂ ನರಂ | ಪಲವುಂ ಪಳ್ಳ ಸಮುದ್ರವೈ ಹರಹರಾ ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನಸೋಮೇಶ್ವರಾ ||೧|| Advertisements

Posted in Kannada Poems | Tagged | ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ

No provisioned iPhone OS device is connected

If you were developing an iPhone App and were testing on iOS 4.0, and later if you did upgrade the device to 4.0.2, make sure you download iPhone SDK 4.0.2 to continue testing on the device. Otherwise, you would get … ಓದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ

Posted in Uncategorized | ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ

ಶ್ಯಾಮಲಾ ದಂಡಕಮ್ ೫

ಪ್ರೋಲ್ಲಸದ್ವಾಳಿಕಾ ಮೌಕ್ತಿಕ ಶ್ರೇಣಿಕಾ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮಂಡಲೋದ್ಭಾಸಿ ಗಂಡಸ್ಥಲ ನ್ಯಸ್ತ ಕಸ್ತೂರಿಕಾ ಪತ್ರರೇಖಾ ಸಮುದ್ಭೂತ ಸೌರಭ್ಯ ಸಂಭ್ರಾಂತ ಭೃಂಗಾಂಗನಾಗೀತ ಸಾಂದ್ರೀಭವನ್ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರೀ ಸ್ವರೇ | ಭಾಸ್ವರೇ || ಪ್ರೋಲ್ಲಸತ್ – ನಲಿದಾಡುತ್ತಿರುವ, ವಾಳಿಕಾ – ಗುಂಗುರು ಕೂದಲುಗಳಿಗೆ ಪೋಣಿಸಿರುವ, (=ಬಾಲಿಕಾ??) = A girl, The knot of an ear-ring, Small cardamoms. Sand, The … ಓದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ

Posted in ಶ್ಯಾಮಲಾ ದಂಡಕಮ್ | ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ

i-Sudha App is available on App Store

Friends, The i-Sudha app that I had developed is now available from Apple App Store. Here is a demo of the same. NOTE: The demo is in Kannada(ಕನ್ನಡ : kn_IN). Here is the Product Support Page.

Posted in iDevice, iOS, iPhone, iPod Touch | Tagged | 2 ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು

ಸುಖ ಮೈಗೆ ಹತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ?

ನಾನು ತಿಂದ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾನೇ ತೊಳೆಯಲು ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ !!!!

Posted in Uncategorized | ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ

ಶ್ಯಾಮಲಾ ದಂಡಕಮ್ ೪

ಕಾಮಲೀಲಾಧನುಸ್ಸನ್ನಿಭ ಭ್ರೂಲತಾಪುಷ್ಟಸಂದೇಹಕೃಚ್ಚಾರು ಗೋರೋಚನಾಪಂಕ ಕೇಳೀ ಲಲಾಮಾಭಿರಾಮೇ | ಸುರಾಮೇ | ರಮೇ || ಕಾಮಲೀಲಾಧನುಃ  🙂 Awesome usage. Find out the meaning 🙂 ಸನ್ನಿಭ – Like, similar (at the end of comp.) ಭ್ರೂಲತಾಪುಷ್ಪ – ಭ್ರೂ – Brow, eyebrow, ಭ್ರೂಕುಟಿ – contraction or knitting of … ಓದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ

Posted in ಶ್ಯಾಮಲಾ ದಂಡಕಮ್, ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ್ಯಗಳು | ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ

ಶ್ಯಾಮಲಾ ದಂಡಕಮ್ ೩

‘ಶ್ಯಾಮಲಾ ದಂಡಕಮ್ ೩’, ಶೇಖರೀಭೂತ ಶೀತಾಂಶು ರೇಖಾ ಮಯೂಖಾವಳೀನದ್ಧ ಸುಸ್ನಿಗ್ಧ ನೀಲಾಲಕಶ್ರೇಣಿ ಶೃಂಗಾರಿತೇ | ಲೋಕಸಂಭಾವಿತೇ || ‘शीतांशु [ sîta½amsu ] a. cold-rayed; m. moon: -mat, m. moon; -½adhivâsa, a. living in cool places or cooling; -½ârta, pp. tortured by cold, chilled. रेखा (p. … ಓದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ

Posted in Uncategorized | ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ