ಶ್ಯಾಮಲಾ ದಂಡಕಮ್ ೩

‘ಶ್ಯಾಮಲಾ ದಂಡಕಮ್ ೩’,

ಶೇಖರೀಭೂತ ಶೀತಾಂಶು ರೇಖಾ ಮಯೂಖಾವಳೀನದ್ಧ ಸುಸ್ನಿಗ್ಧ ನೀಲಾಲಕಶ್ರೇಣಿ ಶೃಂಗಾರಿತೇ | ಲೋಕಸಂಭಾವಿತೇ ||

‘शीतांशु [ sîta&half;amsu ] a. cold-rayed; m. moon: -mat, m. moon; -&half;adhivâsa, a. living in cool places or cooling; -&half;ârta, pp. tortured by cold, chilled. रेखा (p. 252) [ rekh-â ] f. [&root;rikh] (scratch), streak, line; drawing, sketch; first meridian; appearance (in. under the guise of, –&degree;): -m na labh, not have a trace of, not resemble in the slightest degree: -ganita, n. geometry; -nyâsa, m. outline sketch. ಶೇಖರ2 (ಸಂ.) (ನಾ) ೧ ಕಿರೀಟ, ತುದಿ ೨ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರುವ ಹೂ ಮಾಲೆ ಶೇಖರಣೆ (&lt;ತಮಿ. ಚೇಕರತು / ತೆಲು. ಸೇಕರಮು <br />मयूख [ may-&usharp;kha ] m. peg (esp. for stretching a web or skin; V.); ray (C.); kind of Agni: -mâlin, m. (having a wreath of rays), sun; -vat, a. radiant. ೧. ಮಯೂಖ (ಸಂ) (ನಾ) ೧ ಕಿರಣ, ರಶ್ಮಿ ೨ ಕಾಂತಿ, ಹೊಳಪು ೩ ಉರಿ, ಜ್ವಾಲೆ ೧. ಆವಳಿ (ಸಂ) (ನಾ) ೧ ಗುಂಪು, ರಾಶಿ ೨ ನೆಲ್ಲಿಯ ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಗಿಡ ಶೇಖರೀಭೂತ – ಕಿರೀಟವಾಗಿರುವ, ಚಂದ್ರನ ಗೆರೆ, ಮಯೂಖಾವಳೀ – ಕಾಂತಿಸರ, ಕಿರಣರಾಶಿ. ನೀಲಾಲಕ – अलक [ alaka ] m. n. lock, curly hair; नद्ध (p. 133) [ nad-dhá ] pp. &root;nah; n. cord. ಶೃಂಗಾರಿತೇ – adorned, लोकसंभाविते – Gentle lady, courteous man, cultured man, man of refinement, worthy person, honourable, worthy, respectable, estemeed, decent, cultured.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s