ಅಮರಕೋಶದ ಬಗೆಗಿನ ಎರಡು ತಮಾಷೆಗಳು

ನಾನು ಅಮರಕೋಶವನ್ನು ಬಾಯಿಪಾಠವನ್ನಂತು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಒಂದೆರೆಡು ತಮಾಷೆಯ ವಿಚಾರಗಳು.

ಅಮರಾ ನಿರ್ಜರಾ ದೇವಾಸ್ತ್ರಿದಶಾ ವಿಭುಧಾ ಸುರಾಃ ||

ಇದನ್ನು ಅವರುಗಳು, ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ.

“ಅಮರ ನಿರ್ಜರಾ ದೇವ, ಅಮರದ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಜ್ವರ ಬರ, ನಮಗೆಲ್ಲ ರಜ ಬರ.”

ಹಾಗೆಯೇ……. ಮತ್ತೊಂದು….

ಯಸ್ಯಜ್ಞಾನದಯಾಸಿಂಧೋರಗಾಧಸ್ಯಾನಘಾ ಗುಣಾ: |

ನೀವು ಅಮರಕೋಶವನ್ನು ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಇದನ್ನು ಯಾವ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ.. ಅದೇ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ.

“ಹಾಲು ಹಿಟ್ಟು ನೆನೆಹಾಕಿ ಸಮಯ ನೋಡಿ ಭಕ್ಷಿಸಿ.”

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s