Tag Archives: ಕೃತ್ತಿಕಾ

ಶ್ಯಾಮಲಾ ದಂಡಕಮ್ ೧

‘ಶ್ಯಾಮಲಾ ದಂಡಕಮ್ ೧’ ಜಯ ಜನನಿ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಾಂತ ಹೃದ್ಯನ್ಮಣಿದ್ವೀಪ ಸಂರೂಢಬಿಲ್ವಾಟವೀ ಮಧ್ಯ ಕಲ್ಪದ್ರುಮಾ ಕಲ್ಪ ಕಾದಂಬ ಕಾಂತಾರ ವಾಸ ಪ್ರಿಯೇ || ಕೃತ್ತಿವಾಸಪ್ರಿಯೇ || ಜಯ – victory, hail ಜನನಿ – o mother. ಸುಧಾ -beverage of gods, nectar, ambrosia. ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರ – ambrosial ocean ಸಂರೂಢ –  </p><p> … ಓದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ

Posted in ಶ್ಯಾಮಲಾ ದಂಡಕಮ್ | Tagged , | 1 ಟಿಪ್ಪಣಿ