Tag Archives: ಗುಲಾಬಿ

Give me the card

This gallery contains 2 photos.

ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮಗು ಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ “Mother’s day” ಇತ್ತು. Mother’s day ದಿನ ಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ಟೀಚರುಗಳು ತಾಯದಿರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡು ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಕೈಲಿಂದ ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಕಾರ್ಡಿನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಗುಲಾಬಿ ಹೂವೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದರೆ, ಅಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ … ಓದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ

ಚಿತ್ರಾಂಗಣ | Tagged , , , | ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ