Tag Archives: saraswati shloka

ಪದ್ಮಪತ್ರ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ

ಶ್ರೀವಿಶದವರ್ಣೇ ಮಧುರರಾವೋಚಿತೇ ಚತುರರುಚಿರ ಪದರಚನೇ ಚಿರಂದೇವೀ ಸರಸ್ವತೀ ಹಂಸೀಭಾವದಿ ಕೂರ್ತು ನೆಲೆಗೊಳ್ಗೆ ಮನ್ಮಾನಸದೊಳ್ ಯಾಕುಂದೇಂದು ತುಷಾರಹಾರಧವಳಾ ಯಾಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರಾನ್ವಿತಾ ಯಾವೀಣಾವರದಂಡ ಮಂಡಿತಕರ ಯಾಶ್ವೇತಪದ್ಮಾಸನಾ ಯಾಬ್ರಹ್ಮಾಚ್ಯುತಶಂಕರ ಪ್ರಭೃತಿಭಿಃ ದೇವೈಸ್ಸದಾ ಪೂಜಿತಾ ಸಾಮಾಂಪಾತು ಸರಸ್ವತೀ ಭಗವತೀ ನಿಃಶೇಷ ಜಾಢ್ಯಾಪಃ ಪದ್ಮಪತ್ರ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ಪದ್ಮಕೇಸರ ವರ್ಣಿನೀ | ನಿತ್ಯಂ ಪದ್ಮಾಲಯೇ ದೇವಿ ಸಾಮಾಂಪಾತು ಸರಸ್ವತೀ || ನಮಸ್ತೇ ಶಾರದಾದೇವೀ ಕಾಶ್ಮೀರಪುರವಾಸಿನೀ … ಓದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ

Posted in Uncategorized | Tagged | ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ